Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 26, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05112226705
Fax 05113846339
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)