Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 68, Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413822055
Fax 02413828436
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)