Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Gia Long
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Km 25, quốc lộ 3 đường Hà Nội - Thái Nguyên, Thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0976816483
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)