Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA2 Sở NN PTNT Cà Mau
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 20 A Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP. Cà Mau
Điện thoại 07803830707
Fax 07083551158
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)