Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 59-61 Nguyễn Trãi, phường 4, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0573843921
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)