Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Phạm Văn Nghị, Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293889238
Fax 02293889238
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)