Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 606, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại (0650)3822864
Fax (0650)3831102
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)