Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện mắt Tỉnh Hưng Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường An Vũ, Phường Hiến Nam, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại 03213552208
Fax 03213864152
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)