Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 02543512223
Fax 02543512224
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)