Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733872217
Fax 0733875733
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)