Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở y tế Bình Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA ngành y tế tỉnh Bình Dương, Sở Y tế Bình Dương,số 209 Yersin, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 06503822639
Fax 06503825165
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)