Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 822, km 6 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333862038
Fax 0333863037
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)