Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 262-264 Trần hưng Đạo, Q.1
Điện thoại (08)39200408
Fax (08)39201876
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)