Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà máy nước Tân Hiệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Thới Tây 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0837134130
Fax 0837134132
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)