Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý công trình XDCB quận Ngũ Hành Sơn.
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn
Điện thoại (0511)3956123
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)