Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam tỉnh An Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Văn phòng Ban QLAD Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam tỉnh An Giang,số 15 Lê Triệu Kết, phường Mỹ Bình,TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại 0763956791
Fax 0763956792
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)