Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Gia Bình - huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413556280
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)