Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng hạ tầng Đại Việt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0976816483
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)