Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 2, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113862505
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)