Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng trường đại học Việt Đức
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 12A Hai Ba Trưng - Hà Nội
Điện thoại 0439388624
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)