Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 109 Trần Đăng Ninh, Thành Phố Lạng Sơn
Điện thoại 0252241099
Fax 0253872501
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)