Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lập Tín
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 32D, KP 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0618850679
Fax 0613952151
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)