Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Hưng Việt
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 223A1, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
Điện thoại 0753603839
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)