Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 6, Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 09851245454
Fax 78425142121
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)