Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Lâm Tấn
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 1194, đường Cách mạng tháng Tám, khu phố 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 06503812690
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)