Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố Sa Đéc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 147/12A Khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3864732
Fax (067)3774384
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)