Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các công trình đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Sông Hinh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 21 Trần Hưng Đạo - TT Hai Riêng - Huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0573858412
Fax 0573858412
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)