Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đội công trình đô thị thị xã Ayun Pa
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 61 Phạm Hồng Thái, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593652467
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)