Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Km 509+500, Quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0393608313
Fax 0393890023
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)