Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL đầu tư xây dựng thị xã Vị Thanh, khu hành chính UBND thị xã Vị Thanh, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 07113877411
Fax 07113870720
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)