Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm dạy nghề thị xã Sông Cầu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0572242998
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)