Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Cẩm Bắc 7, khu Dân Cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 02363674984
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)