Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Xây dựng Đỉnh Thịnh Phát
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 85, tổ 17, KP 2, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 01238608882
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)