Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0945890578
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)