Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tòa nhà NK, Lầu 3, Số 208D, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại 0613823016
Fax 0613823018
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)