Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 33 - Đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương
Điện thoại 03202220611
Fax 03202220613
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)