Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ 103 NGUYỄN THANH ĐẰNG, THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại 0643824431
Fax 0643824431
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)