Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 238 đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn
Điện thoại 02902218357
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)