Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 641 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 02839964002
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)