Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty QL kinh doanh nhà TP.HCM
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Công ty QL kinh doanh nhà TP.HCM, số 49 Trần Quốc Thảo, quận 3 TP.HCM
Điện thoại 0838222151
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)