Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Từ Sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413742469
Fax 02413742469
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)