Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Y Tế Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413822895
Fax 02413827238
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)