Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 42 Ngô Gia Tự,Phường Đức Giang,Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội,Việt Nam
Điện thoại (04)22196288
Fax (04)38778679
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)