Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Kiến Trúc Sư Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 35B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại 0439744933
Fax 0439744933
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)