Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Tân Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Điện lực Tân Bình, số 90 Lý Thường Kiệt, phòng 09, quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 0822272304
Fax 0822272301
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)