Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Đê điều
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Chi cục Đê điều và PCLB tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, khu Bình Hải, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 02103812730
Fax 02103849939
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)