Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 22, ngõ 399, đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
Điện thoại 0422161022; 0422139253
Fax 0437170971; 0437166920
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)