Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02603833090
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)