Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đường Liên cảng Cái Mép Thị Vải
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại (064)3515595
Fax (064)3513395
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)