Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 165/2 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại 0763859591
Fax 0763859591
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)